Implantologie

Mist u één of meer tanden of kiezen? Of voelt uw tandprothese niet prettig (meer) aan in uw mond? Dan kan een implantaat uitkomst bieden.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die vastzit in de kaak en waarmee uw kunstgebit of kroon aanvoelt als uw andere tanden of kiezen. Het kaakbot en omliggende tandvlees ‘accepteren’ een implantaat ook als een echte tand of kies. Een implantaat kan tanden of kiezen vervangen of een gebitsprothese (klikgebit) vastzetten. Zelfs bij vervanging van uw gehele gebit kunnen implantaten worden gebruikt.

Wanneer kan een implantaat helpen?
Bij verlies van één of meerdere tanden of kiezen of als u een kunstgebit heeft dat pijn of last veroorzaakt bij het eten of praten.

Zo ziet een behandeling eruit.

Afspraak 1
Aan de hand van mondonderzoek en uw medische gezondheid beoordelen we of een implantaat voor uw gebit een geschikte oplossing is, of dat er andere opties zijn die beter passen. Bijvoorbeeld een uitneembaar (gedeeltelijk) kunstgebit/frame of een brug.
We luisteren naar uw wensen en nemen de behandelopties rustig met u door. Ook bespreken we altijd de behandelkosten. Als een implantaat voor u de beste optie is, plannen we de vervolgafspraken bij de juiste tandarts in. Na deze intake sturen we u het besproken behandelplan en de bijbehorende begroting toe. Ter voorbereiding van de behandeling ontvangt u ook de informatie en eventuele recepten.

Eventuele extra afspraak
Afhankelijk van het behandelplan maken we een driedimensionaal beeld van uw kaak. Onze moderne scanner maakt een betrouwbare digitale 3D-afdruk van uw gebit. Op basis van deze 3D-scan bepalen wij -vóór de behandeling- waar uw implantaat of implantaten in uw gebit geplaatst moeten worden. Daarmee kunnen we een boormal laten maken, waardoor we het implantaat (of de implantaten) uiterst nauwkeurig in uw gebit kunnen plaatsen.

Afspraak 2
We gaan het implantaat plaatsen. Dat gebeurt operatief, met een plaatselijke verdoving. U krijgt pijnstillers voorgeschreven voor de eventuele napijn. De periode waarin het implantaat vastgroeit, verschilt per situatie. Nu is het zaak om het heel goed schoon te houden.

Afspraak 3
Nadat uw implantaat is vastgegroeid kan deze belast gaan worden. De periode van genezing hangt af van de positie van uw implantaat, de kwaliteit van uw bot en de primaire stabiliteit bij plaatsing. Dit kan variëren tussen de 8 weken en 6 maanden.

Afhankelijk van hoe het implantaat geplaatst is moet het eerst worden vrijgelegd. Er wordt een dopje op het implantaat geschroefd dat het implantaat weer toegankelijk maakt in de mond. Is dit dopje bij het plaatsen al boven het tandvlees geplaatst dan is deze afspraak overbodig.

Afspraak 4
We verzamelen de gegevens voor het vervaardigen van de voorziening op uw implantaat. Als dit een kroon is, dan wordt er meestal een mondscan gemaakt. Op basis van deze scan kan uw kroon vervaardigd worden. Komt er een kunstgebit op uw implantaten, dan zullen er meerdere afspraken volgen om de gegevens voor het maken van dit kunstgebit te verzamelen.

Afspraak 5
Vandaag zetten we de kroon, brug of tandprothese vast met een schroefje of speciaal cement. Een prothese zetten we met een knopsysteem op de implantaten vast, waardoor het stevig vastklikt en weer los te trekken is. Vandaar ook de term ‘klikprothese’.

Nazorg
Om uw tandprothese, kroon of brug in optimale conditie te houden, is goed schoonhouden van uw gebit en regelmatige controle belangrijk. Daarmee zorgt u ook voor een lange levensduur van uw implantaten. Het beste is om daarvoor de gangbare periodieke controle aan te houden van twee keer per jaar.

Door wie
Tandarts Toine Pooters verzorgt de implantologiebehandelingen en kleine chirurgische ingrepen in onze praktijk. Toine heeft ruim 10 jaar ervaring binnen de kaakchirurgie en is geregistreerd NVOI implantoloog.