Verzekering + Rekening

Uiteraard hebt u geen verzekering nodig om behandeld te kunnen worden. De meeste mensen vinden dit echter wel een prettig idee of kunnen het volledige bedrag niet zelf financieren.
Over de vergoeding door de zorgverzekeraar van een orthodontische behandeling vindt u hierna meer informatie. Verder leest u meer over de tandartsrekening.

Basisverzekering, tandartsverzekering, aanvullende verzekering

Beugelbehandelingen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt ook voor kinderen tot 18 jaar! Om voor vergoeding van een orthodontische behandeling in aanmerking te komen is een aanvullende verzekering nodig. Het kan ook voorkomen dat de kosten voor een beugelbehandeling bij uw verzekeraar onder een ander aanvullend (gezins-)pakket vallen. Let erop dat als twee ouders verschillende aanvullende verzekeringen hebben, dan meestal de laagste dekking voor uw kind geldt.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een aanvullende, of tandartsverzekering?
Wachttijd. Sommige verzekeraars hanteren een wachttijd van 1 of 2 jaar voordat aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van een beugelbehandeling. Het is raadzaam om hier op tijd rekening mee te houden.
Leeftijd. Bij sommige aanvullende verzekeringen worden de kosten van een orthodontische behandeling tot een bepaalde leeftijd vergoed (dit is meestal 18 of 22 jaar). Andere verzekeraars vergoeden ook beugelbehandelingen voor volwassenen.
Vergoedingspercentage. Het percentage van de kosten dat door de aanvullende, of tandartsverzekering wordt vergoed ligt vaak tussen 75% en 100%.
Maximumbedrag. Er zijn aanvullende verzekeringen die voor de hele verzekeringsduur eenmalig een maximumbedrag vergoeden (veelal tussen de €500 en €2.500). Andere verzekeraars hanteren een maximumbedrag per verzekeringsjaar (veelal tussen de €250 en €1.000). Een gemiddelde beugelbehandeling duurt ongeveer 2 jaar. De kosten van een beugelbehandeling zullen niet altijd gelijk over deze periode verdeeld zijn. Dit betekent dat de kosten in het ene verzekeringsjaar veel hoger of lager kunnen uitvallen dan in ander verzekeringsjaar.

Noteer bij telefonisch contact met een zorgverzekeraar altijd de naam van degene met wie u heeft gesproken, de datum en kort de inhoud van het gesprek.

Wat staat er op de rekening?

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een consult of behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staan alle verrichtingen omschreven met een UPT-code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Van wie krijg ik de rekening?

U krijgt de rekening niet van ons. Wij dragen de zorg voor de rekening over aan een externe organisatie die gespecialiseerd is in het factureren en innen van declaraties. De organisatie met wie wij samenwerken heet Infomedics / uwnota.nl. U krijgt de rekening dan ook van hen.

Moet ik de rekening voorschieten?

Het is mogelijk dat u, ondanks dat u verzekerd bent, alsnog een factuur ontvangt voor een behandeling. Of u wel of niet een rekening moet voorschieten en het bedrag daarna zelf moet declareren bij de zorgverzekeraar hangt af van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar hebt afgesloten. Weet u niet welk soort polis u hebt, dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Naturapolis. De rekening wordt door Infomedics / uwnota.nl ingediend bij de zorgverzekeraar. Indien de factuur niet of slechts deels door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan stuurt Infomedics / uwnota.nl u voor het niet vergoede gedeelte een factuur. Een behandeling kan door uw zorgverzekeraar niet helemaal vergoed worden omdat de kosten niet volledig gedekt zijn (maar slechts voor bijvoorbeeld 75%) of omdat er sprake is van een eigen bijdrage.
Restitutiepolis. De rekening wordt door Infomedics / uwnota.nl rechtstreeks naar u verstuurd. Nadat u de factuur heeft voldaan aan uwnota.nl kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet het bedrag dan dus eerst zelf voorschieten.

Als u meer zekerheid wilt over uw situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.