De afspraken

Om een beugelbehandeling tot een succes te maken zijn de volgende afspraken nodig:

Verzamelen van gegevens
Om een behandelplan te kunnen maken is best veel informatie nodig. De beugeltandarts zal beginnen met een gezichts- en gebitsanalyse. Door de assistente, die hiervoor is opgeleid, worden verschillende röntgenfoto’s en mond- en gezichtsfoto’s gemaakt.
Voor een Insigniabeugel zal de assistente verder nog een digitale mondscan maken met onze Lythosscanner. De 3D-scan wordt verzonden naar Amerika, waar de technici van Insignia ermee aan de slag gaan. De tandarts maakt vervolgens het plan en ontwerpt het eindresultaat.
Voor een Damonbeugel moet nog ‘gehapt’ worden. De tandarts maakt het behandelplan.

Bespreken van het behandelplan
Zowel voor een Insigniabeugel als voor een Damonbeugel wordt met u besproken wat de huidige gelaats- en gebitsafwijkingen zijn die behandeling behoeven. Aan u wordt verteld hoe de beugel eruit zal zien en welke hulpmiddelen we eventueel verder nog nodig hebben. Ook wordt een schatting gemaakt van de behandelduur en wordt aan u een begroting meegegeven. Bij een Insigniabeugel wordt aan u ook het filmpje van de eindsituatie getoond, zodat u alvast ziet waarvoor u het allemaal doet.

Plaatsen van de beugel
Na een aantal weken kan de beugel geplaatst worden. Meestal plannen we hiervoor twee afspraken van ongeveer een uur. Eerst wordt de beugel in de bovenkaak geplaatst en een aantal dagen later is de onderkaak aan de beurt. Wij doen dit omdat de meeste mensen een afspraak van 2 uur als te lang ervaren. Tijdens deze afspraken krijgt u uitgebreide instructies over onder meer mondhygiëne en voeding.

Voortgangsafspraken
Om de voortgang van uw beugelbehandeling te kunnen beoordelen komt u elke maand naar de praktijk. De klepjes van de slotjes worden geopend, de beugel wordt schoongemaakt en de mondhygiëne wordt beoordeeld en, indien nodig, bijgesteld. Soms doen we verder niets; de beugel werkt immers op elk moment van de dag, ook al voel je dat niet. Soms wordt wel een draad vervangen of krijg je nieuwe veertjes, elastieken of andere hulpmiddeltjes.

Preventieafspraken
Tussen de slotjes blijft makkelijk voedsel en plaque zitten. Het is daarom extra belangrijk om heel goed te poetsen en te rageren om gaatjes of lelijke witte en bruine vlekjes te voorkomen. De assistentes en de tandarts controleren hierop en zullen je indien nodig een afspraak bij de preventie-assistente of mondhygiëniste meegeven.

Spoed- of calamiteitenafspraken
Komt er onverhoopt een slotje los of is een draad scherp, meld dit dan direct zodat we hiervoor eventueel een extra afspraak kunnen inplannen.

Verwijderen van de beugel
Een week voordat de beugel uit de mond gehaald wordt, komt u even naar de praktijk om te happen ten behoeve van draadspalkjes die achter de voortanden worden geplaatst om de tanden op zijn plek te houden. Ongeveer een week later wordt de beugel daadwerkelijk verwijderd. De spalkjes worden dan geplaatst. Vaak wordt een week later gehapt voor nachtbeugeltjes.