Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Als het weefsel ontstoken is, of ontstoken is geweest, dan voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel endodontologische behandeling of zenuwbehandeling genoemd.

Waarom is een wortelkanaalbehandeling nodig?

Tandweefsel kan ontstoken raken door bijvoorbeeld tandbederf of een ongeluk. Bacteriën zijn meestal de veroorzakers van de ontsteking. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ook hevige pijnklachten komen voor. De tandarts moet het ontstoken tandweefsel verwijderen, anders zal het afsterven. Wanneer het ontstoken of al afgestorven tandweefsel niet wordt verwijderd, dan kan de ontsteking zich naar het kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tand of kies verloren gaan. Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tand of kies los gaat staan of zelfs uitvalt.

Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling?

Vrijwel altijd wordt voor aanvang van de behandeling een röntgenfoto gemaakt. Aan de hand daarvan beoordeelt de tandarts hoe de wortels eruit zien. Vervolgens wordt u verdoofd. De tandarts maakt daarna uw tand of kies open en verwijdert het ontstoken weefsel. Het wortelkanaal wordt gereinigd met kleine vijltjes en wordt gespoeld met desinfecterende spoelvloeistof. Hierbij krijgt u een rubberen lapje in de mond. Enerzijds om te voorkomen dat bacteriën weer in het wortelkanaal kunnen komen, anderzijds om te voorkomen dat de vies smakende spoelvloeistof in uw mond komt. De wortelkanalen worden gedroogd en gevuld. Tot slot maakt de tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling en wordt er een eindfoto gemaakt.

Is de behandeling pijnlijk?

Een wortelkanaalbehandeling is met een verdoving vrijwel nooit pijnlijk.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

De duur van de behandeling is vooral afhankelijk van het aantal wortelkanalen en van de toegankelijkheid ervan. Tanden en hoektanden hebben meestal één wortelkanaal, kiezen hebben er vaak meer. De behandeltijd varieert daarom van één tot twee uur. Soms is het nodig dat u een keer terugkomt om de behandeling af te maken. U krijgt dan een noodvulling. Deze is bros, waardoor u voorzichtig moet zijn met eten.

Geeft een zenuwbehandeling napijn?

Na het reinigen van de wortelkanalen kunt u napijn krijgen. Dit kan enkele dagen aanhouden. U kunt de napijn met uw eigen pijnstillers onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.

Kan een wortelkanaalbehandeling bij iedere tand of kies worden uitgevoerd?

Soms kan de tandarts geen wortelkanaalbehandeling uitvoeren omdat er bijkomende problemen zijn. De tand of kies is bijvoorbeeld al te erg beschadigd. Het kan dan voorkomen dat de tand of kies moet worden verwijderd.

Wat gebeurt er als na een wortelkanaalbehandeling nogmaals een ontsteking ontstaat?

Wortelkanaalbehandelingen zijn over het algemeen succesvol en de kans op een nieuwe ontsteking is klein. Mocht dit echter wel gebeuren, dan kan de behandeling worden herhaald. Als de behandeling niet kan worden verbeterd, dan kan de kaakchirurg een wortelpuntbehandeling (apexresectie) uitvoeren.

Wat gebeurt er als u de wortelkanaalbehandeling niet laat uitvoeren?

Als het tandweefsel eenmaal ontstoken is, dan zal het niet meer genezen, ook niet met een antibioticum. Wilt u de wortelkanaalbehandeling niet laten uitvoeren, dan is het enige alternatief het trekken van de tand of kies.