Gebitsreiniging + Mondhygiëniste

Als onderdeel van de controle krijgt uw tandvlees een cijfer tussen 1 en 3 volgens de PPS (Periodiek Parodontaal Screenen). Met een pocketsonde, een soort liniaaltje, wordt globaal onderzocht of uw tandvlees ontstoken is. Aan de hand van de PPS-score wordt bepaald óf behandeling nodig is, en of deze kan worden uitgevoerd door de preventie-assistente, of dat behandeling door de mondhygiëniste nodig is volgens het paroprotocol.

PPS 1: Het tandvlees is voldoende gezond. Er zijn pockets tot en met 3mm. De behandeling kan bestaan uit een instructie om de mondhygiëne te verbeteren en uit het verwijderen van plaque en tandsteen.
PPS 2: De gezondheid van het tandvlees bevindt zich op een kantelpunt. Niet alleen het tandvlees is ontstoken, maar ook het kaakbot is aangetast (parodontitis). Met onze sonde meten wij pockets tot en met 5 millimeter. Onder het tandvlees, in de pockets, op de wortels van de tanden en kiezen, bevindt zich tandsteen. Dit moet worden verwijderd door de mondhygiëniste.
PPS 3:   Het tandvlees en het kaakbot zijn ontstoken en de tandhalzen liggen bloot doordat het tandvlees zich heeft teruggetrokken. Er zijn pockets van 6mm of dieper.

Als bij u een PPS-score van 1 wordt gemeten, dan mag uw behandeling door de preventie-assistente worden uitgevoerd. Dit kan vrijwel altijd tijdens de controle-afspraak. Bij declareren van de mondhygiëne-instructie of gebitsreiniging moeten wij gebruik maken van de M-codes voor Preventieve Mondzorg uit de tarievenlijst van de NZA.

PPS-scores van 2 of 3 houden in dat behandeling ervan niet meer door de preventie-assistente uitgevoerd kan en mag worden. U zult daarom worden verwezen naar één van onze mondhygiënistes. Zij zal met u het paroprotocol starten. Het paroprotocol is een vastgestelde route waarover de behandeling bij patiënten met beginnende of gevorderde botafbraak zou moeten verlopen.

Het paroprotocol start met het opnemen van een parodontiumstatus. Rondom elke tand en kies wordt op 6 plaatsen een aantal metingen verricht. Zo wordt de beginsituatie vastgelegd. De mondhygiëniste zal vervolgens met u haar behandelplan bespreken. Hierbij wordt aan u ook een kostenbegroting voorgelegd. Als u akkoord gaat met het behandelplan, dan worden afspraken gemaakt voor een initiële tandvleesbehandeling. Tijdens deze behandeling wordt in een aantal zittingen de hele mond zeer grondig gereinigd. U wordt uitgebreid geïnstrueerd over hoe u zelf uw mond op de beste manier kunt schoonhouden. In enkele gevallen wordt ook een bacteriologisch onderzoek gedaan. Soms wordt na een aantal weken een tussenbeoordeling met u ingepland. Tijdens deze afspraak controleert de mondhygiëniste of uw mondhygiëne op het juiste niveau is. Ook worden alle worteloppervlakken nog eens geïnspecteerd op aanwezigheid van plaque of tandsteen. Na ongeveer drie maanden vindt een herbeoordeling plaats. Opnieuw wordt een parodontiumstatus gemaakt. Deze wordt vergeleken met de status die werd opgenomen voorafgaand aan de behandeling. Op basis van het verschil wordt een beleid voor vervolgbehandelingen besproken. De behandelingen in het kader van het paroprotocol moeten worden gedeclareerd met T-codes voor Tandvleesbehandelingen (parodontologie) uit de tarievenlijst van de NZA.

Als uw mond op basis van de PPS-score valt onder categorie 2 of 3, maar u wilt niet behandeld worden bij de mondhygiëniste, dan kan de consequentie zijn dat u, vanwege verdergaande botafbraak, tanden en kiezen zult verliezen. Deze zullen in de loop van de tijd los gaan staan.

Van bovenstaande informatie is een filmpje gemaakt. Als u dit filmpje wilt bekijken, dan kunt u hier klikken.