Röntgenfoto’s

Om een goede controle te kunnen doen is het maken van röntgenfoto’s noodzakelijk. Zonder röntgenopnamen kan geen goede diagnostiek worden verricht. In onze praktijk maken wij vier soorten foto’s. Hierna wordt uitgelegd wat het verschil tussen deze opnamen is.

1] Bitewings

Tijdens de controle maken wij bitewing röntgenopnamen; kleine foto’s van de rechter en linker kiezen. Afhankelijk van de hoeveelheid gaatjes in het verleden en van de mondhygiëne op het moment van de controle wordt bepaald hoe vaak het maken van controlefoto’s nodig is. Ons ‘standaard’-interval bedraagt 2 jaar, maar bij sommige mensen is het maken van bitewings vaker of juist minder vaak nodig. Bij kinderen beginnen we soms al met het maken van foto’s als zij vier jaar oud zijn; helaas vinden wij dan ook met zeer grote regelmaat al gaatjes.

Als u ervoor kiest geen bitewings te laten maken, dan kan het zijn dat wij gaatjes of andere afwijkingen missen, of dat deze onnodig uitgebreid worden. Nogmaals: het maken van bitewings is noodzakelijk! Wij kunnen met het blote oog niet door kiezen of vullingen heen kijken.

2] Solo (peri-apicale röntgenopname)

Een solo is eveneens een kleine röntgenfoto, maar op een solo zijn ook de wortels van de tanden en/of kiezen te zien. Ook is het bot beter te beoordelen. Een solo wordt bijvoorbeeld gemaakt als vermoed wordt dat zich rondom een wortelpunt een ontsteking bevindt, of als we de kwaliteit van de wortels willen beoordelen voorafgaand aan het maken van een kroon.

3] OPT (OrthoPanTomogram), ofwel kaakoverzichtsfoto

Een kaakoverzichtsfoto wordt om verschillende redenen gemaakt. Soms in het kader van het schrijven van een behandelplan, soms om de wisseling te beoordelen, soms om de ligging van de verstandskiezen te controleren en soms omdat patiënten last hebben van zo’n kokhalsreflex dat het maken van bitewings niet mogelijk is.

4] RSP (Röntgen Schedel Profielfoto), ofwel laterale schedelfoto

Deze foto, die en profil, dus van de zijkant van de schedel wordt gemaakt, wordt vervaardigd in het kader van een orthodontisch of implantologisch behandelplan.

Hoe schadelijk is het maken van een röntgenfoto voor mijn gezondheid?

Voor het maken van een röntgenfoto wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling. Iedereen staat dagelijks bloot aan straling zonder daar iets speciaals voor te doen. Het gaat hier om zeer geringe hoeveelheden achtergrondstraling. De hoeveelheid straling wordt uitgedrukt in milliSievert (mSv). In Nederland ontvangen wij 2 mSv achtergrondstraling uit bijvoorbeeld de aardbodem, het heelal en uit bouwmaterialen zoals gips en beton. In hoger gelegen gebieden kan de achtergrondstraling oplopen tot 10 mSv per jaar. Het maken van 2 bitewing röntgenopnamen of 2 solo’s zorgt voor een extra hoeveelheid straling van 0,004 mSv. Een jaar verblijven in de Alpen in plaats van in Nederland staat daarom gelijk aan het maken van 4000 kleine foto’s. Mensen die daar wonen krijgen deze straling dus uitsluitend door daar te wonen. Het maken van een kaakoverzichtsfoto staat gelijk aan het maken van een intercontinentale vlucht en geeft een stralingsbelasting van 0,07 mSv.

Hoe schadelijk is het maken van een röntgenfoto bij zwangerschap?

Het maken van een röntgenfoto van de mond bij een zwangere vrouw kan zonder enig gevaar voor de zwangerschap plaatsvinden.