De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een consult of behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staan al deze verrichtingen omschreven met een UPT-code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

U krijgt de rekening niet direct van ons. Wij hebben de zorg voor de rekening overgedragen aan een externe organisatie die gespecialiseerd is in het factureren en innen van declaraties. De organisatie met wie wij samenwerken heet Infomedics. U krijgt de rekening dan ook van hen. Als u vragen hebt over de nota of over de betaling ervan, bijvoorbeeld over betaling in termijnen, dan dient u eerst contact op te nemen met Infomedics.

Het is mogelijk dat u, ondanks dat u verzekerd bent, alsnog een factuur ontvangt voor een consult of behandeling. Of u wel of niet een bedrag moet voorschieten en de rekening daarna zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar hangt af van het soort polis dat u hebt afgesloten.
Naturapolis: De rekening wordt door Infomedics ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien de factuur niet, of slechts deels, door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan stuurt Infomedics u voor het niet vergoede gedeelte een restfactuur. Een behandeling kan door de zorgverzekeraar niet helemaal vergoed worden omdat de kosten niet volledig gedekt zijn (maar bijvoorbeeld voor slechts 75%, of tot een maximaal bedrag) of omdat er sprake is van een eigen bijdrage.
Restitutiepolis: De rekening wordt door Infomedics rechtstreeks naar u verstuurd. Nadat u de factuur heeft voldaan, kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet het bedrag dus eerst zelf voorschieten.
Weet u niet welk soort polis u hebt, of wat de voorwaarden van uw polis zijn, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.