Controle

In begrijpelijke taal

Een controle duurt 15 tot 20 minuten per persoon en wordt uitgevoerd door de tandarts. Meestal wordt u de kamer alvast binnengevraagd door de assistente. Zij zal uw mond controleren op plaque en tandsteen. Het tandsteen dat zich boven uw tandvlees bevindt mag zij verwijderen. Als er te veel tandsteen in de mond aanwezig is, of als het zich onder het tandvlees bevindt, dan wordt aan u geadviseerd een afspraak bij de mondhygiëniste te maken. Tandsteen onder het tandvlees mag namelijk niet door de assistente worden verwijderd. De assistente zal op aanwijzing van de tandarts ook controlefoto’s maken als dit bij u weer nodig is.

Tijdens het periodieke mondonderzoek worden in principe geen behandelingen gedaan. Een scherp randje verwijderen of een vulling polijsten is natuurlijk wel mogelijk.

Naar aanleiding van de controle kan het zijn dat er een vervolgbehandeling wordt voorgesteld bij de tandarts, mondhygiëniste of assistente. Daarvoor kunt u dan meteen een afspraak maken bij de balie. Ook voor de volgende controle kunt u direct een afspraak maken.

Waar letten wij op tijdens de controle?

 • Als met u nog geen medische anamneselijst is doorgenomen, dan wordt dit alsnog gedaan. Altijd vragen we aan u of er nog iets aan uw gezondheid of medicijngebruik is veranderd.
 • Heeft u klachten, wensen of vragen?
 • Hoe is het gesteld met de mondhygiëne en met het tandvlees en bot?
 • Zijn er bijzonderheden wat betreft de slijmvliezen?
 • Zijn er gaatjes en zijn alle aanwezige restauraties nog van voldoende kwaliteit?
 • Is er gebitsslijtage?
 • Zijn er orthodontische afwijkingen?
 • Hoe zit het met eventueel aanwezige verstandskiezen?
 • Is het nodig om met kroon- en brugwerk, implantologie of prothetisch werk aan de slag te gaan?

Waar letten wij in het bijzonder op bij kinderen?

 • Gaat het goed met poetsen? Is gebitsreiniging, advies of een extra controlemoment nodig?
 • Zijn er gaatjes en is fluoride-applicatie nodig?
 • Verlopen de lichaamsgroei, kaakontwikkeling en gebitsontwikkeling volgens schema en zijn de spieren rondom de mond voldoende ontwikkeld?
 • Zijn er KNO-problemen; kan uw kind goed door de neus ademhalen?
 • Is (op termijn) een beugel nodig?