Het Insignia Systeem

Het Insignia systeem werkt volgens de filosofie van de Amerikaanse orthodontist Damon, maar is nog wat geavanceerder.

Iedereen is verschillend; niemand heeft hetzelfde gezicht of dezelfde tanden. Om die reden maken wij gebruik van de op maat gemaakte digitaal ontworpen Insigniabeugel. Elk slotje en elke draad wordt door Insignia individueel vervaardigd, precies zoals het door de beugeltandarts op de computer ontworpen en berekend is. Dit in tegenstelling tot niet-custom beugelbehandelingen, waarbij standaardslotjes op een vaste plaats op de tanden worden geplakt en waarbij gekozen moet worden uit een beperkt aantal fabrieksdraden. Mede hierdoor worden er foutjes gemaakt die in de eindfase van de behandeling moeten worden hersteld. Dit kost meer behandeltijd.

De behandeling met de Insigniabeugel wordt heel secuur voorbereid en doorberekend met behulp van de computer. Aan het begin van de behandeling weten we al hoe het eindresultaat kan worden. Dit kunnen we aan u laten zien door middel van een filmpje. Het plaatsen van de slotjes gaat precies zoals gepland door gebruik te maken van malletjes. De behandeling verloopt hierdoor voorspelbaar. De eindfase van de behandeling is korter, waardoor de hele behandeling soms wel 25% sneller is dan een orthobehandeling met een niet-Insigniabeugel.

Net als bij een ‘gewone’ Damon beugelbehandeling is het uitgangspunt een gezonde mond en een mooie lach. De tanden worden samen met het bot verplaatst, in plaats van door het bot heen, waardoor de tandboog breder kan worden gemaakt. Het is daarom nog zelden nodig om tanden of kiezen te verwijderen. Bij meer conventionele technieken wordt een tekort aan ruimte vaak wel opgelost door tanden of kiezen te trekken. Wij vinden dat zonde en ongewenst. Onze enige reden om tanden of kiezen te verwijderen is een niet-harmonieuze, te volle toet.