Spoedgevallen

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer spoedgeval. Alleen met klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan wachten kunt u zich kenbaar maken bij ons of bij de dienstdoende tandarts. Buiten kantooruren en in het weekend verzorgt een van de tandartspraktijken in het Land van Heusden en Altena de avond- en weekenddienst. U kunt in contact komen met de spoeddienst door contact op te nemen met telefoonnummer: 0900 787 66 63. U zult een tandarts aan de lijn krijgen die beoordeelt of uw klacht geen of wel een spoedgeval is. De dienstdoende tandarts zal u vervolgens uitnodigen op zijn of haar spreekuur.

Geen spoedgeval

Een uitgevallen vulling, een (scherp) afgebroken stuk van een tand of kies, een losse (nood)kroon of -brug, en een los of kapot onderdeel van een beugel zijn geen spoedgevallen, maar slechts ongemakkelijk. Ook pijn die al langere tijd aanwezig is, of pijn die te onderdrukken is door voldoende pijnstillende medicatie te nemen, vallen niet onder de noemer noodgeval.

Wel een spoedgeval

De tandartsennooddienst is wel bedoeld voor patiënten die last hebben van: een nabloeding, een zwelling, een uitgeslagen of door trauma losgeraakte of verplaatste tand of kies, verwondingen aan de mond of aan het gezicht met mogelijke schade aan de tanden, een volledig afgebroken tand of kies die pijn doet, kloppende kiespijn (’s nachts wakker, pijnstillers helpen niet meer).

Bij een volledig uit de tandkas geraakte blijvende tand of kies (dus niet bij een melkelement) is het van belang dat u zich zo spoedig mogelijk bij de nooddienst meldt. Hoe langer de tand uit de mond is, hoe slechter de prognose ervan is.